Кориснички кутии
Овој корисник е Македонец.
ВикиПроект Квалитетни статии Овој корисник е член на ВикиПроектот Квалитетни статии.


ВикиПроект Географија Овој корисник е член на ВикиПроектот Географија.


  • Име: Филип
  • Презиме: Кекев
  • Место на живеење: Скопје
  • емаил: filip_kekev@hotmail.comМои избрани статии:

Статијата Алабама, која Вие ја проширивте и предложивте, го доби статусот „избрана статија“. Ве повикувам да напишете некоја друга статија, а доколку веќе знаете некоја постоечка која ги задоволува критериумите, слободно предложете ја.
Статијата Гај Јулиј Цезар, која Вие ја проширивте и предложивте, го доби статусот „избрана статија“. Доколку знаете некоја друга статија која ги задоволува критериумите, слободно предложете ја.
Статијата Че Гевара, која Вие ја проширивте и предложивте, го доби статусот „избрана статија“. Доколку знаете некоја друга статија која ги задоволува критериумите, слободно предложете ја.
Статијата Стивен Хокинг, која Вие ја создадовте и проширивте, го доби статусот „избрана статија“. Доколку знаете некоја друга статија која ги задоволува критериумите, слободно предложете ја.
Статијата Пенсилванија, која Вие ја проширивте и предложивте, го доби статусот „избрана статија“. Ве повикувам да напишете некоја друга статија, а доколку веќе знаете некоја постоечка која ги задоволува критериумите, слободно предложете ја.
Статијата Њујорк (сојузна држава), којашто Вие ја проширивте, го доби статусот „избрана статија“. Ве повикувам да напишете некоја друга статија, а доколку знаете веќе некоја постоечка која ги задоволува критериумите, слободно предложете ја.
За одличната статија за „сината планета“.
од Kiril Simeonovski (разговор)