Концентричност

(Пренасочено од Концентрични кругови)
Стреличарска мета составена од концентрични кружници со обоени меѓупростори.
Концентрични правилни многуаголници со заеднички центар Т. Овие фигури се концентрични, но немаат еднаков радиус.

Концентричноста е состојбата кога предметите кои делат еден ист центар, оска или почеток се наоѓаат еден во друг. Меѓусебно концентрични можат да бидат кружниците, цевките, цилиндричните оски, круговите и сферите. Концентричните предмети не мора да имаат еднаков радиус.

ПрименаУреди

Примери за примената на концентричноста се коаксијалните кабли и концентричните мускулни затегања каде мускулот се собира.

ПоврзаниУреди

Надворешни врскиУреди