Козјак

појаснителна страница

Козјак може да се однесува на:

Населени местаУреди

Географски поимиУреди

  • Козјак - врв на планината Бабуна, Македонија;
  • Козјак - планина во Македонија и Србија;
  • Козјак - планина во областа Мариово, Македонија;
  • Козјак - планина во Далмација, Хрватска;
  • Козјак - вештачко езеро во Македонија;
  • Козјак - езеро во Хрватска;
  • Козјак или Козјачија - област во Македонија и Србија;

ДругоУреди