Отвори го главното мени

Кипчачки јазици (северозападни туркиски јазици) — подгрупа на туркиските јазици. Овие јазици се зборуваат воглавно во Централна Азија, но може да се најдат и заедници во Источна Европа и Азија. Кипчачките јазици ги зборуваат околу 12 милиони луѓе.

Кипчачки јазици
Географска
распространетост:
Map-Kypchak Language World.png

 Кипчачко-прабугарски   кипчачко-кумански   казашко-ногајски 

Класификација:туркиски
  • кипчачки јазици
Гранки:
западна група
северна група
јужна група

КарактеристикиУреди

Кипчачките јазици имаат големи сличности со останатите туркиски јазици. Сепак, покрај заедничките, овие јазици имаат некои уникатни јазични особини поради кои се класифицираат во посебна подгрупа.

Заеднички особини
  • промена на пратуркиското *d во /j/
  • загуба на почетно *h
Уникатни особини
  • изразена лабијална хармонија на самогласки
  • зачестеност на асибилација на почетна */j/
  • присуство на дифтонзи од крајна */ɡ/ и */b/ во рамките на еден слог

ЈазициУреди

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

  • Johanson, Lars and Csató, Éva Ágnes (1998). The Turkic Languages. London: Routledge. ISBN 0-415-08200-5. 
  • Menges, Karl H. (1995). The Turkic Languages and Peoples. Wiesbaden: Harrassowitz. ISBN 3-447-03533-1.