Кипчачки јазик е исчезнат туркиски јазик. Кипчаците биле племе што живееле на територијата на денешен Казакстан во 10 век. Голем број на јазици од тој регион се наследници на овој јазик и во тогашно време овој јазик бил користен како универзален јазик во тој регион. Подоцна племето мигрирало во Европа. Прабугарите што живееле до Волга, Балкарците, Башкирите и монголските аристократи го прифатиле јазикот како универзален јазик.

Кипчакски јазик
Зборуван во: Северен Казакстан 
Регион: Централна Азија
Исчезнување: околу 10 век?
Јазично семејство: Алтајски
 Туркиски јазици
  Кипчакски јазик
Јазични кодови
ISO 639-1: нема
ISO 639-2: tut
ISO 639-3: dlg