Идеологија е организиран збир на идеи. Зборот „идеологија“ прв го употребил грофот Дестут де Траси при крајот на XVIII век за да дефинира „наука на идеи“. Една идеологија може да се прифати како јасен светоглед, начин да се гледа на нештата (види Велтаншаунг), како здрав разум (види Идеологија во секојдневие) и неколку филозофски тенденции (види Политичка идеологија), или множество од идеи предложени од страна на доминантната класа на едно општество до сите членови на ова општество (марксистичка дефиниција на идеологија - види Идеологија како инструмент за општествена репродукција).

Серијал за Политика:
Подсерии од Политика

Идеологијата како тема во уметноста и во популарната култураУреди

  • „Идеологија“ (англиски: Ideology) — песна на британскиот рок-музичар Били Брег (Billy Bragg) од 1986 година.[1]

НаводиУреди