Зански јазици

Занските јазици или понекогаш наречени занурски јазици се подгрупа на јужнокавкаските јазици кои се зборуваат во Абхазија, Грузија и покрај црноморското крајбрежје на Турција. Во оваа група спаѓаат само два јазика, и тоа: мегрелски јазик и ласки јазик. Според одреден број јазичари, овие јазика се дијалект на самиот зански јазик, но сепак двата јазика не се сосема разбирливи.

Зански јазици
Географска
распространетост:
Јужен Кавказ, Анадолија
Класификација:јужнокавкаски
Гранки:
Карта на картвелските јазици.

Празанскиот јазик се зборувал во Калхида, кралство покрај брегот на Црното Море. Поради овој факт, некои јазичари, како што е Акако Шаниѕе, го предложиле терминот „колхидски јазик“. Зборот „зан“ доаѓа од грко-римското име за едно од племињата на Колхида.

ИсторијаУреди

Занските јазици се одделиле како посебни од пракартвелскиот јазик во 8 век п.н.е. и продолжиле да се зборуваат на денешната територија па сè до Транзон во Турција. Во 7 век, Заните биле поделени со навлегувањето на Грузијците на територијата, кои пак биле нападнати од Арапите.

Користена литератураУреди

ПоврзаноУреди