Типичните пруги (колосеци) се состојат од две паралелни челични (или во постарите железници, железни) шини монтирани на дрвени, бетонски или челични прагови, кои ги држат на одредено растојание.

Пруга со нормален колосек

Пругите се поставуваат најчесто на подлога направена од цврста или компресирана земја или чакал која се прави така што оневозможи искривување под притисокот на возилата кои поминуваат на шините.

Постои поделба според ширината на колосекот

Галерија

уреди

Поврзано

уреди