Елизабета Баковска

македонска писателка

Елизабета Баковска — писателка и книжевна теоретичарка. Родена е во 1969 година во Битола. Во 1992 година дипломирала на групата за англиски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, а во 2000 година магистрирала на истиот факултет. Во 2013 година докторирала на родовите студии на институтот „Евро-Балкан“ во Скопје. Од 1998 работи во Холандската амбасада во Скопје. Уредничка е на Блесок Поезија во електронското списание Блесок Архивирано на 23 март 2014 г..

Се занимава со книжевен превод од англиски на македонски јазик и обратно. Објавува свои литературни и критички текстови, најчесто за македонското женско писмо. Објавени книги: Житие на нашата љубов (поезија, 2003), Четири годишни времиња (раскази, 2004), Состојби на духот и телото по триесеттата (поезија, 2005), На пат кон Дамаск (роман, 2006).

ВрскиУреди

http://www.blesok.com/avtor.asp?lang=mac&id=858#.UxmR-1Oiy80).

https://independent.academia.edu/BetiBakovska

http://www.slashdocs.com/ivznqu/antologija-makedonska.html

http://www.mirage.com.mk/index.php/mk/spisanie-mirage/234-4/intertekstualnost/316-2013-04-23-13-06-25

http://www.utrinski.mk/?ItemID=CD4943DDF8EA3446BC0413C553E3E771[мртва врска]

http://isshskopje.podomatic.com/entry/2013-03-18T02_45_06-07_00