Единство (весник)

Единство — македонски месечен весник, орган на Окружниот одбор на НОФ за Костурско, на македонски и на грчки јазик[1]. Го издавал Главниот оддел за агитација и пропаганда на НОФ за Егејска Македонија. Главен уредник бил Мичо Губиденов. Бил умножуван на шапилограф. Весникот се издавал во Костурско од 1947 до 1949 година[2].

Единство 3 Јуни, 1947

НаводиУреди

  1. Д-р Ристо Кирјазовски, Македонскиот печат во Егејскиот дел на Македонија во текот на Граѓанската војна (1945-1949), „Историја“, VIII, 2, Скопје, 1972, 93-119
  2. Д-р Боро Мокров - М-р Томе Груевски, Преглед на македонскиот печат (1885–1992), Скопје, 1993, 146