Демографија на Украина

Украинците сочинуваат 77,8% од вкупно население во Украина. Најбројни национални малцинства се Русите 17,3% по кои следат Русините 0,9%. Важно е да се напомене дека украинската власт не ги признава Русините како посебен народ, туку како украински етнос, а нивниот русински јазик го смета за украински дијалект.

Демографија на Украина
Население на Украина (во милиони) според пописите од 1950 до 2010 г.
Население45.426.200 (1 јануари 2014)
Прираст-3,5 /1.000 жит. (2013)
Родност11.1 раѓ/1.000 жит. (2013)
Смртност14.6 умр/1.000 жит. (2013)
Животен век71,37 години (2013)
 • мажи66,34 години
 • жени76,22 години
Плодност1,46 деца/жена (2011)
Новороденечка смртност9,0 умр/1.000 новор. (2011)
Net migration rate0,3 досел/1.000 жит.(2008)
Старосна структура
0-14 г. 14,2% (машки 3.277.905/женски 3.106.012)
15-64 г. 69,9% (машки 15.443.818/женски 16.767.931)
65- г. 15,9% (машки 2.489.235/женски 4,909,386) (2008)
Полов сооднос
При раѓање1,06 машки/женски
Под 15 г.1,06 машки/женски
15-64 г.0,92 машки/женски
65-over0,51 машки/женски
Народ
НационалностУкраинци
МнозинскиУкраинци (77,8%)
МалцинскиРуси (17,3%)
Јазик
СлужбенУкраински
ГоворенРуски, Украински, други

Во Хрватска и Војводина, Русините се признати како посебен етнос.

Од останатите малцинства најбројни се Романците и Молдавците (0,8%), Белорусите (0,6%) и Бугарите (0,4%).

Службен јазик во Украина е украинскиот јазик но од голема важност на економски и културен план е познавањето на рускиот јазик. Украински јазик зборува околу 55% од населението, додека руски јазик 45%.

Сè до отцепувањето на Крим од Украина, Кримските Татари сочинувале 0,5% од населението. Тој број е значително намален поради тоа што највеќето од нив живеат на тој полуостров.