Демографија на Словачка

Оваа статија е за демографските карактеристики на населението на Словачка, вклучувајќи ги густината на населеност, етничката припадност, нивото на образование, здравјето на населението, економскиот статус, религиозната определеност и други аспекти на населението. Демографските статистики се од Статистичката служба, ако не е поинаку назначено.

Демографија на Словачка
Slovakia demography.png
Население на Словачка, податоци од ФАО, 2009 г.; бројот на жители е прикажан во милиони
Население5.397.036 жит.
Густина110
Родност11,3
Смртност9,6
Животен век76,03
 • мажи72,14
 • жени80,12
Плодност1,45
Новороденечка смртност6,47
Старосна структура
0-14 г.15,6%
15-64 г.71,6%
65- г.12,8%
Полов сооднос
Вкупно0,94
При раѓање1,05
Под 15 г.1,05
15-64 г.1
65-over0,6
Народ
НационалностСловаци
МнозинскиСловаци (80,7%)
МалцинскиУнгарци (8,5%)
Јазик
Службенсловачки јазик
Говоренунгарски јазик

НаселениеУреди

Вкупно население: 5.397.036 жители

Пописи во периодот 1848-2011Уреди

Попис Население Гус. на нас.
(по км2)
31.12.1848 2.442.0001 50
31.12.1869 2.481.811 51
31.12.1880 2.477.521 51
31.12.1890 2.595.180 53
31.12.1900 2.782.925 57
31.12.1910 2.916.657 60
15.2.1921 2.993.859 61
1.12.1930 3.324.111 68
4.10.1946 3.327.803 68
1.3.1950 3.442.317 70
1.3.1961 4.174.046 85
1.12.1970 4.537.290 93
1.11.1980 4.991.168 102
3.3.1991 5.274.335 108
26.5.2001 5.379.455 110
21.5.2011 5.397.036 110
1 проценка

Возрасна структураУреди


0–14 години: 15,6% (мажи: 437.755; жени: 417.797)
15–64 години: 71,6% (мажи 1.955.031; жени: 1.965.554)
65 години и повеќе: 12,8% (мажи 262.363; жени: 438.538 (2011 проц.)

Средна возрастУреди

вкупно: 38 години; мажи: 36,5 години, жени: 39,5 години (2012 проц.)

Полов соодносУреди


при раѓање: 1,05 машки/женски
под 15 години: 1,05 машки/женски
15–64 години: 1 мажко/женско
65 години и повеќе: 0,6 машки/женски
вкупно население: 0,94 машки/женски (2011 проц.)

ИмиграцијаУреди

 
Странско население во Словачка во 2010 година.

Имиграцијата во Словачка е една од најниските во целата Европска Унија. Ова е поради тоа што имиграциската политика на Словачка е една од најстрогите во Европа. Во Словачка има околу 63.000 странци и мнозинството од нив не се имигранти, туку се странски студенти, трговци и слично.

Витални статистикиУреди

 
Вкупната стапка на плодност во Словачка по област (2014 г.)
  1,5 - 1,7
  1,4 - 1,5
  1,3 - 1,4
  < 1,3

Родени и починати од 1919 г.Уреди

Просечно население (x 1000) Живородени Починати Природна промена Груба стапка на родени (на 1000) Груба стапка на починати (на 1000) Природна промена (на 1000) Стапка на плодност Направени абортуси
1919 2.940 91.729 56.866 34.863 31,2 19,3 11,9
1920 3.001 97.680 61.084 36.596 32,6 20,4 12,2
1921 3.006 114.947 63.507 51.440 38,2 21,1 17,1
1922 3.046 111.059 62.902 48.157 36,5 20,7 15,8
1923 3.095 111.070 54.176 56.894 35,9 17,5 18,4
1924 3.135 106.062 56.322 49.740 33,8 18,0 15,9
1925 3.168 102.867 56.171 46.696 32,5 17,7 14,7
1926 3.202 103.955 59.701 44.254 32,5 18,6 13,8
1927 3.232 99.891 59.172 40.719 30,9 18,3 12,6
1928 3.258 99.673 58.320 41.353 30,6 17,9 12,7
1929 3.286 95.387 56.447 38.940 29,0 17,2 11,9
1930 3.315 96.898 52.268 44.630 29,2 15,8 13,5
1931 3.350 93.309 54.273 39.036 27,9 16,2 11,7
1932 3.388 93.140 52.992 40.148 27,5 15,6 11,9
1933 3.424 84.975 50.655 34.320 24,8 14,8 10,0
1934 3.456 83.493 50.178 33.315 24,2 14,5 9,6
1935 3.486 82.382 49.830 32.552 23,6 14,3 9,3
1936 3.515 80.923 48.547 32.376 23,0 13,8 9,2
1937 3.540 79.862 49.527 30.335 22,6 14,0 8,6
1938 3.726 80.800 49.700 31.100 21,7 13,3 8,3
1939 3.577 81.200 48.800 32.400 22,7 13,6 9,1
1940 3.553 85.300 52.900 32.400 24,0 14,9 9,1
1941 3.542 85.700 53.600 32.100 24,2 15,1 9,1
1942 3.523 87.200 55.900 31.300 24,8 15,9 8,9
1943 3.503 87.700 50.900 36.800 25,0 14,5 10,5
1944 3.484 91.600 58.100 33.500 26,3 16,7 9,6
1945 3.459 81.880 67.505 14.375 23,7 19,5 4,2
1946 3.392 82.204 47.589 34.615 24,2 14,0 10,2
1947 3.399 87.659 41.491 46.168 25,8 12,2 13,6
1948 3.446 91.189 40.873 50.316 26,5 11,9 14,6
1949 3.447 91.053 41.727 49.326 26,4 12,1 14,3
1950 3.463 99.721 39.668 60.053 28,8 11,5 17,4 3,56
1951 3.509 100.663 40.505 60.158 28,5 11,5 17,0 3,58
1952 3.558 100.824 36.897 63.927 28,0 10,2 17,7 3,57
1953 3.599 99.124 35.598 63.526 26,9 9,7 17,3 3,50
1954 3.661 98.310 34.866 63.444 26,2 9,3 16,9 3,45
1955 3.727 99.305 32.917 66.388 26,0 8,6 17,4 3,47
1956 3.787 99.467 32.815 66,652 25,5 8,4 17,1 3,46
1957 3.844 97.311 35.755 61.556 24,5 9,0 15,5 3,34
1958 3.900 93.272 32.106 61.166 23,1 7,9 15,1 3,25 12.383
1959 3.946 87.991 34.077 53.914 21,5 8,3 13,1 3,07 17.217
1960 3.994 88.412 31.609 56.803 22,1 7,9 14,2 3,08 20.738
1961 4.182 87.359 31.403 55.956 21,6 7,8 13,8 3,04 24.244
1962 4.238 83.899 34.398 49.501 19,8 8,1 11,7 2,84 23.784
1963 4.282 87.158 32.978 54.180 20,4 7,7 12,7 2,95 19.076
1964 4.327 86.878 32.875 54.003 20,1 7,6 12,5 2,91 19.174
1965 4.371 84.257 35.910 48.347 19,3 8,2 11,1 2,80 21.037
1966 4.412 81.453 36.357 45.096 18,5 8,2 10,2 2,68 24.445
1967 4.449 77.537 35.458 42.079 17,4 8,0 9,5 2,50 26.571
1968 4.484 76.370 38.076 38.294 17,0 8,5 8,5 2,40 27.398
1969 4.519 79.769 40.623 39.146 17,7 9,0 8,7 2,43 28.534
1970 4.550 80.666 42.240 38.426 17,7 9,3 8,4 2,40 27.873
1971 4.557 83.062 42.856 40.206 18,2 9,4 8,8 2,42 28.619
1972 4.597 87.794 41.410 46.384 19,1 9,0 10,1 2,49 26.213
1973 4.641 92.953 43.759 49.194 20,0 9,4 10,6 2,56 25.335
1974 4.690 97.585 44.934 52.651 20,8 9,6 11,2 2,60 26.086
1975 4.739 97.649 45.248 52.401 20,6 9,5 11,1 2,53 26.160
1976 4.790 99.814 45.420 54.394 20,8 9,5 11,4 2,52 27.700
1977 4.841 99.533 47.181 52.352 20,6 9,7 10,8 2,47 27.875
1978 4.890 100.193 47.778 52.415 20,5 9,8 10,7 2,45 28.641
1979 4.939 100.240 47.837 52.403 20,3 9,7 10,6 2,44 29.981
1980 4.984 95.100 50.579 44.521 19,1 10,1 8,9 2,31 31.240
1981 5.016 93.290 49.632 43.658 18,6 9,9 8,7 2,28 31.943
1982 5.055 92.618 50.393 42.225 18,3 10,0 8,4 2,26 33.107
1983 5.092 92.053 52.433 39.620 18,1 10,3 7,8 2,27 33.625
1984 5.127 90.843 51.739 39.104 17,7 10,1 7,6 2,25 34.268
1985 5.162 90.155 52.464 37.691 17,5 10,2 7,3 2,26 36.283
1986 5.193 87.138 53.233 33.905 16,8 10,3 6,5 2,20 40.624
1987 5.224 84.006 52.980 31.026 16,1 10,1 5,9 2,18 49.690
1988 5.251 83.242 52.475 30.767 15,9 10,0 5,9 2,15 51.000
1989 5.276 80.116 53.902 26.214 15,2 10,2 5,0 2,08 48.602
1990 5.298 79.989 54.619 25.370 15,1 10,3 4,8 2,08 48.437
1991 5.283 78.569 54.618 23.951 14,9 10,3 4,5 2,05 45.902
1992 5.307 74.640 53.423 21.217 14,1 10,1 4,0 1,99 42.626
1993 5.325 73.256 52.707 20.549 13,8 9,9 3,9 1,93 38.815
1994 5.347 66.370 51.386 14.984 12,4 9,6 2,8 1,67 34.883
1995 5.364 61.427 52.686 8.741 11,5 9,8 1,6 1,52 29.409
1996 5.374 60.123 51.236 8.887 11,2 9,5 1,7 1,47 25.173
1997 5.383 59.310 52.080 7.230 11,0 9,7 1,3 1,43 22.318
1998 5.391 57.582 53.156 4.426 10,7 9,9 0,8 1,37 21.109
1999 5.396 56.223 52.402 3.821 10,4 9,7 0,7 1,33 19.949
2000 5.401 55.151 52.724 2.427 10,2 9,8 0,4 1,29 18.468
2001 5.379 51.136 51.980 -844 9,5 9,7 -0,2 1,20 18.026
2002 5.379 50.841 51.532 -691 9,5 9,6 -0,1 1,19 17.382
2003 5.379 51.713 52.230 -517 9,6 9,7 -0,1 1,20 16.222
2004 5.383 53.747 51.852 1.895 10,0 9,6 0,4 1,24 15.307
2005 5.387 54.430 53.475 955 10,1 9,9 0,2 1,25 14.427
2006 5.391 53.904 53.301 603 10,0 9,9 0,1 1,24 14.243
2007 5.398 54.424 53.856 568 10,1 10,0 0,1 1,26 13.424
2008 5.407 57.360 53.164 4.196 10,6 9,8 0,8 1,32 13.394
2009 5.418 61.217 52.913 8.304 11,3 9,8 1,5 1,41 13.240
2010 5.431 60.410 53.445 6.965 11,1 9,8 1,3 1,40 12.582
2011 5.398 60.813 51.903 8.910 11,3 9,6 1,7 1,45 11.789
2012 5.408 55.535 52.437 3.098 10,3 9,7 0,6 1,34 11.214
2013 5.416 54.823 52.089 2.734 10,1 9,6 0,5 1,34 11.105
2014 5.421 55.033 51.346 3.687 10,2 9,5 0,7 1,37 10.582

Стапка на мртвородени децаУреди


вкупно: 6,47 починати/1000 живородени
машки 7,54 починати/1000 живородени
женски 5,34 починати/1000 живородени (2012 проц.)

Животен векУреди


вкупно население: 76,03 години
мажи: 72,14 години
жени: 80,12 години (2012 проц.)

Етнички групиУреди

 
Етничка структура на Словачка според пописот од 2011 година

Мнозинството од 5,4 милиони жители на Словачка се Словаци (80,7%). Унгарците се најголемото етничко малцинство (8,5%) и се сместени во јужните и источните области на Словачка. Други етнички групи се Ромите (2,0%), Чесите, Хрватите, Русините, Украинците, Германците, Полјаците, Србите[1] и Евреите (околу 2.300 останати од 120.000 жители пред Втората светска војна).

И двете меѓународни организации (Обединетите нации и Светската банка) и официјалната статистичка служба даваат податоци за етничките групи, бројките се слични. Бројките за ромското население (од различни причини) се движат помеѓу 1% и 10% од населението. Во неодамнешно истражување спроведено од словачката влада, до бројката за процентот на Ромите било стигнато преку интервју со општинските власти и градоначалници, според тоа колку Роми сметаат дека живеат во нивните општини. Бројката со ова истражување изнесувала 300.000 (околу 5,6%). Меѓутоа, ако ова е официјална бројка, тогаш процентите за Унгарци и Словаци ќе бидат пониски.

Население на Словачка според етничките групи 1950–2011[2][3]
Етничка
група
Попис 1950 Попис 1961 Попис 1970 Попис 1980 Попис 1991 Попис 2001 Попис 2011
Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број %
Словаци 86,6 85,3 85,5 4.317.008 86,5 4.519.328 85,7 4.614.854 85,8 4.352.775 80,7
Унгарци 10,3 12,4 12,2 559.490 11,2 567.296 10,8 520.528 9,7 458.467 8,5
Роми1 75.802 1,4 89.920 1,7 105.738 2,0
Чеси 1,2 1,1 1,0 57.197 1,1 59.326 1,1 44.620 0,8 30.367 0,6
Русини 1,4 0,9 36.850 0,7 17.197 0,3 24.201 0,4 33.482 0,6
Украинци 13.281 0,3 10.814 0,2 7.430 0,1
Други 0,5 1,2 0,4 20.623 0,4 22.105 0,4 74.518 1,4 408.777 7,5
Вкупно 3.442.317 4.174.046 4.537.290 4.991.168 5.274.335 5.379.455 5.397.036
1 Пред 1991 г., Ромите не биле признати како засебна етничка група

Службен јазик во земјата е словачкиот, а унгарскиот е нашироко говорен во јужните области.

И покрај современите услови во стопанството и општеството, Словачка има значителен рурален елемент. Околу 45% од Словаците живеат во села со помалку од 5.000 жители, а 14% живеат во села со помалку од 1.000 жители.

РелигијаУреди

  Главна статија: „Религија во Словачка.

Словачкиот устав ја гарантира слободата на религијата. Мнозинство од Словаците (62%) се католици; голем дел од населението во Словачка се изјаснило како атеисти (13%). Околу 6,9% се протестанти, гркокатолици 4,1% и 0,9% се православни христијани. Реформираната христијанска црква 2,0%, други 6,4% (проценка 2004 г.). Во Словачка живеат 10.600 муслимани.

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

  1. „архивска копија“. Архивирано од изворникот на 2010-09-18. Посетено на 2016-03-24.
  2. [1]
  3. [2] Архивирано на 15 јули 2007 г. Попис за население и домаќинства. Население по националност.

Надворешни врскиУреди