Русините се источнословенски народ, кој зборува русински јазик и претежно живее во западна Украина, во областа Закарпатија, а ги има вкупно околу 610.000, од тоа во Украина околу 560.000. Нивниот јазик спаѓа во групата на источнословенски јазици. Русините некои ги сметаат за посебен народ, а други ги сметаат за дел од украинскиот народ.

Грб на русинскиот народ

Покрај ова име, Русините во историските документи се спомнуваат и по имињата Рутени и Малоруси. Исто така постојат и Русини во Војводина, чиј јазик спаѓа во групата на западнословенските јазици и е сличен со словачкиот.

Поврзано уреди