Густав Роберт Кирхоф

Густав Роберт Кирхов (12 март 182417 октомври 1887) бил германски физичар кој прв ги востановил законите за течењето на електрична струја низ разгранети електрични кола - наречени Кирхофови правила. Тој го вовел поимот електричен потенцијал и апсолутно црно тело. Кирхоф го формулирал еден од основните закони за топлински зрачење. Заедно со Роберт Бунзен ги поставиле темелите на спектралната анализа и ги откриле хемиските елементи цезиум и рубидиум.

Густав Роберт Кирхоф
Опит на еден од Кирхофовите закони.

ПоврзаноУреди