Географија на Словенија

Словенија е држава која се наоѓа во јужниот дел од Средна Европа.

Географски координати :

ГранициУреди

Вкупната површина на земјата изнесува 20.273², и според тоа се наоѓа на 153 место по големина во светот. Земјата граничи со Италија на запад, Јадранското Море на југозапад, Хрватска на југ и исток, Унгарија на североиисток и Австрија на север.

Главниот град Љубљана е најголемиот во државата со околу 500 000 жители.

НаселениеУреди

Според пописот, вкупното население во Словенија е околу 2,053,355 жители. Густината на населеноста е 99.6/km2 жители на квадратен километар.

КлимаУреди

Во Словенија се присутни четири географски региони на Европа: Алпите, Динарите, Панонската Низина и Средоземјето. Највисок врв во Словенија е Триглав со 2.864 метри и просечната надморска височина е 557 метри. Иако е во близина на Средоземното Море, реките на Словенија се од црноморското сливно подрачје. Брегот на Словенија изнесува околу 47 километри.

Половина од територијата на Словенија е покриена со шуми, третата држава во Европа по шумска површина. Климата на Словенија е средоземна во крајбрежниот регион, алпска клима во планините и континентална во остатокот на земјата.

ПоврзаноУреди