Википедија:ОХВП 2013/2014-2

Лого на О.У.Т.У. „Ванчо Питошески“ од Охрид.jpg
Лого на проектот „Википедија во вашето училиште
Поврзано:
 • Средни училишта
 1. ОХВП ОУТУ „Ванчо Питошески“ - Охрид
 2. ППЃП СОУ „Ѓорче Петров“ - Прилеп
 3. РЕЦС СОУ „Цар Самоил“ - Ресен
 4. СКЗЦ СГГУГС „Здравко Цветковски“ - Скопје
 5. КАДД СОУГ „Добри Даскалов“ - Кавадарци
 6. ППКЈП СОЕПТУ „К. Ј. Питу“ - Прилеп
 7. ППМА Гимназија „Мирче Ацев“ - Прилеп
 8. КУГД Гимназија „Гоце Делчев“ - Куманово
 9. ВЕЈТ ОСУ „Јовче Тесличков“ - Велес

 • Основни училишта
 1. ОХКР ОУ „Кочо Рацин“ - Охрид

mini
mini

ОХВП е проект во рамките на кој учениците од ОУТУ „Ванчо Питошески“ - Охрид се организираат и ги координираат своите активности со цел подобрување на постоечките и создавање на нови статии на Википедија на македонски јазик. Во извршување на предвидените активности може да се вклучат и останатите википедијанци. Проектот опфаќа категоризација, надополнување и презентација на темите кои ги обработуваат учениците. Страницата на проектот и соодветните подстраници содржат основни правила кои помогаат во насочување на работата на учениците.

Ако сте заинтересирани да се вклучите во овој проект слободно дадете свои коментари на страницата за разговор на овој проект, станете активен член на проектниот тим или едноставно дадете свој придонес во уредувањето на статиите.

Лого на викисекцијата при ОУТУ „Ванчо Питошески“ - Охрид
ОУТУ „Ванчо Питошески“ - Охрид 2012/2013
II пол.
2013/2014
II пол.
ОХВП - Главна страница


ЦелиУреди

Работата на учесниците во овој проект ќе биде фокусирана на:

 • Создавање на нови квалитетни статии;
 • Редизајн на постоечките статии;
 • Меѓујазични врски кон статиите на другите јазични изданија на википедија.

Пријавени членовиУреди

Во продолжение следи список на Википедијанци учесници во овој проект. Ако сте заинтересирани за учество во проектот, слободно придружете се и станете дел од тимот. На вашата корисничка страница можете да додадете предлошка дека сте член на проектниот тим: {{Корисник ОХВП}}.

р.бр. член список на статии на кои работи членот на проектниот тим
1. Сузана Велјановска
професор координатор
 1. Охридска котлина
2. Виолета Никовска
професор уредувач
 1. Спектар на електромагнетни бранови
3. Даниел Здравески
ученик уредувач
 1. Јени Амам
 2. Средновековни кули во Кратово
 3. Дебој
 4. Кулата Манастирец
 5. Саат кула - Неготино
 6. Зандан куле - Битола
4. Наталиа Наумоска
ученик уредувач
 1. Охридска котлина
5. Благица Суклеска
ученик уредувач
 1. Безистен (Штип)
 2. Маркова кула (Кавадарци)
6. Симона Боческа
ученик уредувач
7. Aнтонио Силјановски
ученик уредувач
 1. Камп
 2. Семејни ресторани
8. Самед Елмас
ученик уредувач
 1. Угостителски објект

Список на статииУреди

Следниве статии ќе бидат предмет на обработка во рамките на проектот:

р.бр. статија список на членови на проектниот тим кои работат на статијата
1 Јени Амам
 1. Даниел Здравески
2 Средновековни кули во Кратово
 1. Даниел Здравески
3 Безистен (Штип)
 1. Благица Суклеска
4 Дебој
 1. Даниел Здравески
5 Маркова кула (Кавадарци)
 1. Благица Суклеска
6 Кулата Манастирец
 1. Даниел Здравески
7 Саат кула - Неготино
 1. Даниел Здравески
8 Зандан куле - Битола
 1. Даниел Здравески
9 Спектар на електромагнетни бранови
 1. Виолета Никовска
10 Охридска котлина
 1. Сузана Велјановска
 2. Наталиа Наумоска