Лого на проектот „Википедија во вашето училиште
Лого на проектот „Википедија во вашето училиште
Поврзано:
 • Средни училишта
 1. ОХВП ОУТУ „Ванчо Питошески“ - Охрид
 2. ППЃП СОУ „Ѓорче Петров“ - Прилеп
 3. РЕЦС СОУ „Цар Самоил“ - Ресен
 4. СКЗЦ СГГУГС „Здравко Цветковски“ - Скопје
 5. КАДД СОУГ „Добри Даскалов“ - Кавадарци
 6. ППКЈП СОЕПТУ „К. Ј. Питу“ - Прилеп
 7. ППМА Гимназија „Мирче Ацев“ - Прилеп
 8. КУГД Гимназија „Гоце Делчев“ - Куманово
 9. ВЕЈТ ОСУ „Јовче Тесличков“ - Велес

 • Основни училишта
 1. ОХКР ОУ „Кочо Рацин“ - Охрид

mini
mini
mini
mini

Проектот РЕЦС има за цел да помогне во подобрување на постоечките и создавање на нови статии на Википедија на македонски јазик од страна на учениците во СОУ „Цар Самоил“ - Ресен, со цел работата на учениците подобро да се организираа и координира. Во извршување на предвидените активности може да се вклучат и останатите википедијанци. Проектот треба да опфати категоризација, надополнување и презентација на темите кои ги обработуваат учениците. Страницата на проектот и соодветните потстраници содржат основни принципи кои би требало да помогнат во насочување на работата.

Ако сте заинтересирани да се вклучите во овој проект, слободно дадете ги своите коментари на страницата за разговор на овој проект, станете активен член на проектниот тим или едноставно дадете свој придонес во уредувањето на статиите.


Цели

уреди

Работата на учесниците во овој проект ќе биде фокусирана на:

 • Создавање на нови квалитетни статии;
 • Редизајн на постоечките статии;
 • Меѓујазични врски кон статиите на другите јазични изданија на википедија.

Пријавени членови

уреди

Во продолжение следи список на Википедијанци учесници во овој проект. Ако сте заинтересирани за учество во проектот, слободно придружете се и станете дел од тимот. На вашата корисничка страница можете да додадете предлошка дека сте член на проектниот тим: {{Корисник РЕЦС}}.

р.бр. член список на статии на кои работи членот на проектниот тим
0. m.hristovska
 1. РЕЦС
1. Мирјана Христовска Координатор на проектот
 1. СОУ „Цар Самоил“ - Ресен
 2. Ресен
2. Жанета Стрезоска Координатор на проектот
3. Елизабета Волкановска Координатор на проектот
4. Маја Наумовска
 1. Уредување на ВИКИ Страницата за СОУ Цар Самоил Ресен

- Уредување на страницата на СОУ Цар Самоил - Уредување на страниците за познати личности кои учеле во СОУ Цар Самоил а придонеле за афирмација на РМ - Уредување на страницата за Ресен Уредување на Вики страници за културно историски споменици значајни за Ресен - Уредување на страницата за Домот на културата Драги Тозија - Уредување на страницата за Куќата на Татарчеви - Островот Голем град Уредување на ВИКИ страници од проектните задачи - Уредување на страницата за Борко Лазески Уредување на ВИКИ Страницата градот Ресен Уредување на ВИКИ Страницата за сите населени места и позначајни културно историски места низ Преспа

5. Верица Јаневска
 1. Уредување на ВИКИ Страницата за СОУ Цар Самоил Ресен

- Уредување на страницата на СОУ Цар Самоил - Уредување на страниците за познати личности кои учеле во СОУ Цар Самоил а придонеле за афирмација на РМ - Уредување на страницата за Ресен Уредување на Вики страници за културно историски споменици значајни за Ресен - Уредување на страницата за Домот на културата Драги Тозија - Уредување на страницата за Куќата на Татарчеви - Островот Голем град Уредување на ВИКИ страници од проектните задачи - Уредување на страницата за Борко Лазески Уредување на ВИКИ Страницата градот Ресен Уредување на ВИКИ Страницата за сите населени места и позначајни културно историски места низ Преспа

6. Елена Тановска
 1. Уредување на ВИКИ Страницата за СОУ Цар Самоил Ресен

- Уредување на страницата на СОУ Цар Самоил - Уредување на страниците за познати личности кои учеле во СОУ Цар Самоил а придонеле за афирмација на РМ - Уредување на страницата за Ресен Уредување на Вики страници за културно историски споменици значајни за Ресен - Уредување на страницата за Домот на културата Драги Тозија - Уредување на страницата за Куќата на Татарчеви - Островот Голем град Уредување на ВИКИ страници од проектните задачи - Уредување на страницата за Борко Лазески Уредување на ВИКИ Страницата градот Ресен Уредување на ВИКИ Страницата за сите населени места и позначајни културно историски места низ Преспа

7. Марија Мановска
 1. Уредување на ВИКИ Страницата за СОУ Цар Самоил Ресен

- Уредување на страницата на СОУ Цар Самоил - Уредување на страниците за познати личности кои учеле во СОУ Цар Самоил а придонеле за афирмација на РМ - Уредување на страницата за Ресен Уредување на Вики страници за културно историски споменици значајни за Ресен - Уредување на страницата за Домот на културата Драги Тозија - Уредување на страницата за Куќата на Татарчеви - Островот Голем град Уредување на ВИКИ страници од проектните задачи - Уредување на страницата за Борко Лазески Уредување на ВИКИ Страницата градот Ресен Уредување на ВИКИ Страницата за сите населени места и позначајни културно историски места низ Преспа ]

8. SaskaKrstevska
 1. Уредување на ВИКИ Страницата за СОУ Цар Самоил Ресен

- Уредување на страницата на СОУ Цар Самоил - Уредување на страниците за познати личности кои учеле во СОУ Цар Самоил а придонеле за афирмација на РМ - Уредување на страницата за Ресен Уредување на Вики страници за културно историски споменици значајни за Ресен - Уредување на страницата за Домот на културата Драги Тозија - Уредување на страницата за Куќата на Татарчеви - Островот Голем град Уредување на ВИКИ страници од проектните задачи - Уредување на страницата за Борко Лазески Уредување на ВИКИ Страницата градот Ресен Уредување на ВИКИ Страницата за сите населени места и позначајни културно историски места низ Преспа

9. Димитар Пановски
 1. Уредување на ВИКИ Страницата за СОУ Цар Самоил Ресен

- Уредување на страницата на СОУ Цар Самоил - Уредување на страниците за познати личности кои учеле во СОУ Цар Самоил а придонеле за афирмација на РМ - Уредување на страницата за Ресен Уредување на Вики страници за културно историски споменици значајни за Ресен - Уредување на страницата за Домот на културата Драги Тозија - Уредување на страницата за Куќата на Татарчеви - Островот Голем град Уредување на ВИКИ страници од проектните задачи - Уредување на страницата за Борко Лазески Уредување на ВИКИ Страницата градот Ресен Уредување на ВИКИ Страницата за сите населени места и позначајни културно историски места низ Преспа

10. IlijaDimitrovski
 1. Уредување на ВИКИ Страницата за СОУ Цар Самоил Ресен

- Уредување на страницата на СОУ Цар Самоил - Уредување на страниците за познати личности кои учеле во СОУ Цар Самоил а придонеле за афирмација на РМ - Уредување на страницата за Ресен Уредување на Вики страници за културно историски споменици значајни за Ресен - Уредување на страницата за Домот на културата Драги Тозија - Уредување на страницата за Куќата на Татарчеви - Островот Голем град Уредување на ВИКИ страници од проектните задачи - Уредување на страницата за Борко Лазески Уредување на ВИКИ Страницата градот Ресен Уредување на ВИКИ Страницата за сите населени места и позначајни културно историски места низ Преспа

11. AntonioDzakov ученик
 1. Уредување на ВИКИ Страницата за СОУ Цар Самоил Ресен

- Уредување на страницата на СОУ Цар Самоил - Уредување на страниците за познати личности кои учеле во СОУ Цар Самоил а придонеле за афирмација на РМ - Уредување на страницата за Ресен Уредување на Вики страници за културно историски споменици значајни за Ресен - Уредување на страницата за Домот на културата Драги Тозија - Уредување на страницата за Куќата на Татарчеви - Островот Голем град Уредување на ВИКИ страници од проектните задачи - Уредување на страницата за Борко Лазески Уредување на ВИКИ Страницата градот Ресен Уредување на ВИКИ Страницата за сите населени места и позначајни културно историски места низ Преспа

12. Aleksandra Cvetkovska
 1. Парадоксот на диоген
 2. Уредување на ВИКИ Страницата за СОУ Цар Самоил Ресен

- Уредување на страницата на СОУ Цар Самоил - Уредување на страниците за познати личности кои учеле во СОУ Цар Самоил а придонеле за афирмација на РМ - Уредување на страницата за Ресен Уредување на Вики страници за културно историски споменици значајни за Ресен - Уредување на страницата за Домот на културата Драги Тозија - Уредување на страницата за Куќата на Татарчеви - Островот Голем град Уредување на ВИКИ страници од проектните задачи - Уредување на страницата за Борко Лазески Уредување на ВИКИ Страницата градот Ресен Уредување на ВИКИ Страницата за сите населени места и позначајни културно историски места низ Преспа

Фази на проектот

уреди
 • Секој ученик, отвора корисничка сметка на википедија.
 • Секој ученик, избира една или повеќе одредници за кои веќе има создадена статија на википедија.
 • Секој ученик, избира една или повеќе одредници за кои сè уште нема создадена статија на википедија.

Првата фаза на проектот опфаќа дефинирање на списоци на статии кои ќе бидат предмет на обработка и избор на статии за обработка на секој учесник во проектот поединечно. Се предлага соработка на повеќе учесници на една статија согласно со принципите на Википедија.

Втората фаза на проектот опфаќа обработка на статиите, нивно оценување и предлагање за добри односно избрани статии.

Рокот за завршување на обврските на учениците е крај на март 2013 година.

Кон средината на месец март, од списокот на новосоздадени статии во рамките на училишниот вики-проект, групата консензуално избира најдобра статија, избира ученик кој дал најголем придонес во уредувањето на статиите, избира ученик кој бил најколаборативен во групата и општо на википедија.

Изборот се прави на оваа вики-страница.

Во уредувањето на статиите и изборот може да учествуваат и други википедијанци, кои не се членови на вики-проектот.

Како можете да помогнете?

уреди

Вклучете се во било која од фазите и дадете свој придонес во уредувањето на статиите. Секој може да се вклучи во било која фаза од проектот. Може да се работи и паралелно во било која фаза од проектот со произволен број на учесници.

Вашето учество е добредојдено и драгоцено, без разлика од кој квалитет и интензитет ќе биде.

Список на статии

уреди

Следниве статии ќе бидат предмет на обработка во рамките на проектот:

р.бр. статија список на членови на проектниот тим кои работат на статијата
1 СОУ „Цар Самоил“ - Ресен
 1. Мирјана Христовска
2 Ресен
 1. Жанета Стрезоска
 2. Елизабета Волкановска
3

Избор на најдобра статија

уреди

Подолу може да номинирате статија за избор на најдобра во рамките на проектот. Останатите членови од викизаедницата, вклучително и членовите на проектот, ќе имаат можност да ја оценат номинираната статија. За најдобра статија на проектот ќе се избере статијата која ги задоволува стандардите на википедија. Најдобрата статија треба да претставува пример за најдобра работа на проектот, да содржи професионални стандарди на пишување и презентација, да се придржува до сите правила кои важат општо за сите статии на Википедија, како и:

(а) да е одлично напишана: нејзината проза е инспиративна, дури брилијантна и е од професионален стандард;
(б) да е детална: ги содржи сите важни факти или детали, ништо не изоставува;
(в) да е веродостојна и прецизна: тврдењата се веродостојни и се искористени авторитативни извори кои прецизно и точно градат едно тело на публикувано и потврдено знаење и се придружени со специфични докази и надворешни цитати, ова го вклучува постоењето на пасус „Наводи“ во кој се наведени изворите, придружени со фусноти на соодветните места;
(г) да е неутрална: презентира објективност и неполаризираност;
(д) да е стабилна: не е тема на уредувачки војни и нејзината содржина не се менува значајно од ден на ден;
(ѓ) да има вовед: концизен почетен дел кој ја сумира целата тема и го подготвува читателот за поголемото ниво на деталност во следните секции;
(е) да има соодветна структура: систем на хиерархиски поднаслови, но не преголема содржина;
(ж) да има постојани цитати: онаму каде што има потреба во согласност со (в), континуирано форматирани референци во форма на фусноти;
(з) да има слики и други мултимедијални содржини таму каде што е соодветно, со добар коментар на секоја слика и со прифатлив статус во врска со авторските права;
(ѕ) да има соодветна должина, при што фокусот ќе остане на главната тема без да се оди во непотребни детали.

Номинирани статии

уреди

Предлошки

уреди

Следниве предлошки ќе се користат:

 • {{никулец}} – статиија никулец - се додава на крајот од статија никулец.
 • {{РЕЦС}} – ознака дека статијата е дел од проектот - се додава во страницата на разговор на соодветната статија.
 • {{Корисник РЕЦС}} – предлошка за учесници во проектот, секој корисник член на проектот ја додава на својата корисничка страница.