Афект е силно емоционално доживување , пропратенo со изразени телесни промени . Афектите претставуваат динамични сили кои можат да предизвикаат пријатни чувства (љубов , задоволство, гордост , пожртвуваност ) , но и непријатни чувства (страв , срам , гадење , љубомора , чувство на вина , тага, гнев и сл. ).

Мајка и дете изразуваат афект.