Гордост е емоција или чувство на големо задоволство со самиот себеси, т.е. почитување на самиот себеси во „целина“.

Гордост

Поврзано уреди