Астериди

Според системот APG II (2003) за класификација на цветните растенија, поимот астериди се однесува на клад (монофилетска група).

Астериди
Канар-чиче (Impatiens balsamina) од редот вресовидни)
Научна класификација [ у ]
Царство: Растенија
клад: Скриеносеменици
клад: Евдикоти
клад: Јадрени евдикоти
клад: Астериди
Кладови

Највеќето таксони од овој клад во Кронквистовиот систем (1981) се сметат за членови на Астероликите (Asteridae) и Сраснатоливчести (Sympetalae) во претходните системи. Името „астериди“ (множина, но не секогаш со голема буква) е изведено од претходното ботаничко име, но ова се однесува на клад наместо на формален ранг, во смисла на она што го наложува правилникот ICBN. Овој клад е еден од двете главни групи на евдикоти (другата е розиди). Кладот се состои од:

Белешка : „ + ....“ = незадолжително, како сегрегат од претходната фамилија.

Надворешни врски уреди