Антон Рубинштајн

Антон Григорјевич Рубинштајн (28 ноември 1829 - 20 ноември 1894), руски клавирски виртуоз и композитор, основач на конзерваториумот во Петроград. Компонираше опери, клавирски композиции, соло песни и друго. Како композитор му припаѓаше на таканаречениот космополитански правец наспроти „Руските петмина“.