Антон Ашкерц

Антон Ашкерц (9 јануари 1856 - Љубљана, 10 јуни 1912) e истакнат словенечки поет, претставник на реализмот во словенечката литература. Покрај епска поезија пишуваше балади и романси.

Антон Ашкерц (9 јануари 1856 - Љубљана, 10 јуни 1912)