Андре Навара (13 октомври 1911 - 31 јули 1988), француски виолончелист со меѓународно реноме. Извесно време има предавано во Скопје, а бил чест и многу значаен учесник во програмата на Охридско лето.

Андре Навара