Александар Доброхотов

Александар Доброхотов ( 1909 - Скопје, 9 април 1983), руски педагог и кореограф на Балетот при Македонскиот народен театар во Скопје.

Тој бил прв балетан на скопската балетска сцена.