Циклопропан

хемиско соединение

Циклопропанот е циклоалкан со молекулска формула C3H6, кој се состои од три јаглеродни атоми меѓусебно поврзани во прстен, а за секој јаглероден атом се поврзани по два водородни атоми.

Циклопропан
Cyclopropane - displayed formula
Cyclopropane - displayed formula
Cyclopropane - skeletal formula
Cyclopropane - skeletal formula
Назнаки
75-19-4 Ок
ChemSpider 6111 Ок
3Д-модел (Jmol) Слика
PubChem 6351
UNII 99TB643425 Ок
Својства
Хемиска формула
Моларна маса 0 g mol−1
Густина 1.879 g/L (1 atm, 0 °C)
Точка на топење
Точка на вриење
Опасност
Безбедност при работа:
Главни опасности
Highly flammable
Asphyxiant
NFPA 704
1
4
0
Дополнителни податоци
 Ок(што е ова?)  (провери)
Освен ако не е поинаку укажано, податоците се однесуваат на материјалите во нивната стандардна состојба (25 °C, 100 kPa)
Наводи