Хексаконтатетрагон

Хексаконтатетрагонмногуаголник со шеесет и четири темиња и шеесет и четири страни.

Правилен хексаконтатетрагон

Правилен хексаконтатетрагонУреди

Правилниот хексаконтатетрагон е хексаконтатетрагон кај кого сите страни се со еднакви должини и сите внатрешни агли се еднакви.

ПоврзаноУреди