Филип Симоновски (Лазарополе, 14 ноември 1941 - Скопје, 5 јануари 1990), истакнато име на македонското новинарство, уредник и публицист во „Нова Македонија“.