Тубантите биле германско племе, кои живееле во источниот дел на Холандија. Тие честопати се изедначуваат со Тихантите ( Tuihanti), за кои знаеме од два натписа најдени близу до ѕидот на Адријан.

Камен олтар пронајден блиску до ѕидот на Адријан, кој го содржи најстарото познато спомнување на Тубанте/Туиханти

:Deo / Marti / Thincso / et duabus / Alaisiagis / Bed(a)e et Fi/mmilen(a)e / et n(umini) Aug(usti) Ger/m(ani) cives Tu/ihanti / v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito)


:Deo / Marti et duabus / Alaisiagis et n(umini) Aug(usti) / Ger(mani) cives Tuihanti / cunei Frisiorum / Ver(covicianorum) Se(ve)r(iani) Alexand/riani votum / solverunt / libent[es] / m(erito)


Историја уреди

Малку е познато за Тубантите. Тие или биле помирољубиви и не влегувале го конфликти или пак нивниот придонес бил толку ма за да не заслужи експлицитно спомнување во неколкуте извори кои ги поседуваме.

За првпат биле споменати во описот на првата експедиција на Герман против Марсите каде тие поставиле заседа на римските сили, во коалиција со Бруктерите и Узипетите, веројатно некаде во Минстер.

Во 69, тие биле придружба во текот на Батавискиот бунт кој бил задушен од страна на Убиите а во 308 се придружиле на сојузот против Константин Велики во тек на неговиот поход против Бруктерите.

До крајот на 4 век Тубантите се претопиле во Саксонците.[1]

Археологија уреди

Археологијата покажува дека регионот поврзан со Тубантите континуирано бил населен уште од последното ледено доба. Регионот и тогаш и сега бил мошне богат со плодна почва, значи добар за земјоделство continuously since the last ice-age. The region is very fertile and will support agriculture and cattle. Постојат археолошки докзи на (релативно) широка скала за производство на железо во регионот, особено близу Хетен, и се гледа дека месното население го разбирало процесот на производство на челикl. Местото каде истиот се произведувал може да биде датирано од 280-350.[2][3]

Поврзано уреди

Наводи уреди

  1. Budde, Paul. „Barbarians Rule - The Saxons“. Paul Budde's History Files. PaulBuddeHistory. Посетено на 23 August 2010.
  2. Keulemans, Maarten (13 May 2004). „Overijsselaren toch geen barbaren - Stukje staal geeft de doorslag“. Nieuws. Noorderlicht. Посетено на 23 August 2010.
  3. Rincon, Paul (12 May 2004). „Iron Age tool marks move to steel“. BBC News. BBC. Посетено на 23 August 2010.