Етимолошкото потекло на зборот студент е од латинскиот глагол „stŭdērĕ“ што значи „да се посветува внимание на нешто“. Според тоа студент е некој којшто посветува внимание на некој предмет. Во македонскиот литературен јазик како студент се именува некој којшто посетува настава на факултет, односно некој којшто е во процес на стекнување вискоко, или вишо образование.

Студенти од различни националности во меѓународно училиште во Шангај, Кина, 2017. Оваа училиште нема школска униформа.

Поврзано уреди

Надворешни врски уреди