Стела (филм)

македонски филм од 2020 година во режија на Стојан Вујичиќ