Српски конзулат во Скопје

Српски конзулат во Скопје бил отворен во 1887 како последица на конзуларната конвенција на Кралство Србија и Отоманско Царство. Конвенцијата дозволувала отворање на српски конзулати во центрите на Косовски вилает, Солунски вилает и Битолски вилает, односно во Скопје, Солун и Битола. Конзулатот во Скопје започнал да работи во март 1887 година, а прв конзул бил Алекса Пачиќ.[1]

Српски конзулат во Скопје
Извештај за спроведување на регрутација на христијани во турската војска во Прешевската каза. (11 декември 1909)

КонзулиУреди

Име Година
1. Алекса Пачиќ (1887 — 1889)
2. Ѓорѓе Поповиќ (1889)
3. Владимир Кариќ (1889 — 1892)
4. Тодор Станковиќ (1892 — 1895)
5. Михаило Ристиќ (1896 — 1898, 1904 — 1906)
6. Милосав Куртовиќ (1899, 1900–1903)
7. Павле Дениќ (1900.)
8. Љубомир Михаиловиќ (29. јун 1907 — 10. септември 1907)
9. Живојин Балугџиќ (10. септември 1907 — 8. мај 1909)
10. Јован М. Јовановиќ Пижон (22. мај 1909 — 16. мај 1911)
11. Панта Гавриловиќ (25. јуни 1911 — октомври 1912)

[2]

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

  1. М. Војводић, Стојан Новаковић и Владимир Карић, Београд 2003, 49-51.
  2. М. Станић, Успомене на митрополите са којима сам радио Михаила Г. Ристића,88.