Современа уметност

уметност на денешно време, почнувајќи со поп-арт и концептуална уметност

Под современа уметност подразбираме уметност која ја создаваат современиците и онаа уметност која ја перципираат современици, и бидејќи не постои цврста рамка за современо, така не постои правило за нејзина пристапност и временска ограниченост. Слични значења во овој контекст имаат и поимот актуелна уметност и англискиот поим contemporary art.

Уметност и јазик, Слика без наслов, 1965, Тејт модерн.

Овој поим се употеребува за да се избегнал изразот модерна уметност. Во секојдневниот говор под поимот модерно, па и помодно го подразбираме онаа што моментално може да им се допадне на повеќето луѓе, а што може да се замени со изразот современо. Овие изрази го претставуваат онаа што го донесува времето во кое живееме. Стручно, во контекстот на уметноста и на историјата на уметноста изразот модèрна се спојува со одредена епоха во историјата на уметност, но без временското заклучување. Особено во поимот постмодèрна повеќе не се јавува значењето примерено на времето. Под поимот современа уметност и современост не се подразбира некој одреден уметнички стил који би имал одредени одлики, траење ниту кој се спојува со формата во уметноста или пак одредени техники. Современата уметност може да биде сликарство кое се одомаќинило во последните години или децении, но под тој поим можеме да подразбираме и видеоуметност, концептуална уметност и уметност која се создава со помош на компјутер. Современата уметност не е одлика само на некое уметничко дело туку и на тешко разграничен културен и економски систем во уметничкото производство кои се ориентирани кон претприемништвото и уметничкиот пазар. Многу музеи и уметнички галерии денес претставуваат уметнички изложбени места за современата уметност. Што се однесува на поимите современа и актуелна уметност, актуелно не значи дело кое е создадено вчера — тоа мора да има денешно значење.

Некои од движењата во историјата на современата уметност

уреди

Шеесеттите години на дваесеттиот век

уреди

Седумдесеттите години на дваесеттиот век

уреди

Осумдесеттите години на дваесеттиот век

уреди

Деведесеттите години на дваесеттиот век

уреди

Прва деценија на дваесет и првиот век

уреди

Литература

уреди
  • -{Udo Kuterman, Savremena arhitektura- Umetnost u svetu, Novi Sad}- 1971.
  • -{H,W. Janson, Istorija umetnosti, Beograd}- 1962.
  • Ђина Пискел, Општа историја уметности, Београд 1972.

Дополнителна литература

уреди
  • -{David Britt: Modern Art - Impressionism to Post-Modernism. Thames & Hudson, London 2007. ISBN 978-0-500-23841-7.
  • Rauterberg, Hanno: Und das ist Kunst?!  −  Eine Qualitätsprüfung, S.Fischer Vlg., Frankfurt am Main 2007. ISBN 978-3-10-062810-7., 304 S.
  • Saehrendt, Christian/ Kittl, Steen T.: Das kann ich auch  −  Gebrauchsanweisung für moderne Kunst, DuMont Literatur und Kunstverlag Köln 2007. ISBN 978-3-8321-7759-1., 248 S.
  • Völker, Wolfram (Hg.): Was ist gute Kunst?, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern 2007. ISBN 978-3-7757-1976-6., 167 S.}-

Поврзано

уреди

Надворешни врски

уреди