Поп-арт (од англиски: pop art) — уметнички правец настанат во 60-тите години од XX век, како современа уметност која корени наоѓа во дадаизмот и кубизмот.

Скулптура на Роберт Рошенберг во Берлин, 1988

Во превод би значело популарна уметност, парафразирајќи ја сеприсутната култура од секојдевието, во облик на уметност,менувајќи ги границите на дотогаш небитното и баналното.