Системот на седум архангели кои претстојат пред престолот Божји е стар обичај на гледање кај аврамските религии. За првпат оваа седморка се јавува во 1 Енох, а потоа различен состав наведен е од Псевдо-Дионисиј, а пак трет состав од папата Григориј I. Постои и друг состав во рамките на католицизмот.

Седумте архангели на православна икона
Седум архангели на англиканската витража

Според православието[1] тие се:

Според англиканството тие се:

Наводи Уреди

Категорија Уреди


Седум свети архангели

Варахил | Гаврил | Јегудил | Михаил | Рафаил | Салатил | Урил