Северноегејски Острови

Северноегејските Острови (понекогаш Североисточни Егејски Острови) се грчки острови сместени во североисточниот дел на Егејско Море. Групата припаѓа и на Грција и на Турција. На југ граничат со архипелагот Додеканези, а на запад со Северните Споради. Најзначајни и најголеми острови се:

Карта на северното Егејско Море.