Ристе Миладинов

Ристе Миладинов бил грнчар. Негови синови биле Константин и Димитар Миладинови. Негова сопруга била Султана. Тој имал осум деца од кои шест синови и две ќерки. Ќерките му се викале Ана и Крста; а Константин, Димитар и Наум биле само три од неговите синови. Останатите три негови синови се викале Тане, Мате и Апостол. Тие биле едно сиромашно семејство, но сепак таткото Ристе и неговата сопруга Султана Миладинови биле многу горди на нивните деца особено на нивните два сина Димитар (Струга, 1810 - Цариград, 23 јануари 1862) и Константин (Струга, 1830 - Цариград, 18 јануари 1862). Миладинови кој заедно издале Зборник кој се состоел од 600 македонски песни и 77 на бугарски јазик кои биле дополнително вметнати.