Рибозата е јаглехидрат, моносахарид изграден од пет јаглеродни атоми (пентоза). Терминот се однесува на двата енантиомери: најчесто D-рибоза, која е широко распространета во природата; или нејзиниот синтетски добиен лик во огледало L-рибоза, која не се среќава во природата. Влегува во состав на молекулата на рибонуклеинската киселина - РНК.

D-Рибоза
D-Ribose.png
DRibose Fischer.svg
Beta-D-Ribofuranose.svg
Beta-D-Ribopyranose.svg
Назнаки
50-69-1 Yes check.svgОк
PubChem 5779
Својства
Хемиска формула
Моларна маса 0 g mol−1
Изглед white solid
Точка на топење
very soluble
Слични супстанци
Слични алдопентози Arabinose
Xylose
Lyxose
Слични супстанци Деоксирибоза
 Yes check.svgОк(што е ова?)  (завери)
Освен каде што е поинаку назначено, податоците се однесуваат за материјалите во нивната стандардна состојба (при 25 ° C, 100 kPa)
Наводи