Пјер Ронсар (11 септември 1524 Париз - 27 декември 1585 Париз) - француски писател од времето на ренесансата, водач на поетската школа „Плејада“, љубител и добар познавач на грчката и на латинската книжевност. Француската поезија ја обнови со богатството на инспирации и со разновидност на поетските облици. Тој бил наречен "Принц на Поетите" во својата генерација.

Портрет на Пјер Ронсар