Претставка или префиксјазичен елемент што се додава на почетокот на зборот и со него образува нов збор[1]. На пример, кога претставката „не“ се додаде на зборот „среќен“ се добива зборот несреќен.

Примери на претставкиУреди

  • без, бес – безимен, безбожник, бескаматен, бесконечност
  • из, ис – изарчи, избања, исее, исекне
  • меѓу – меѓукат, меѓувреме
  • на – наспие, наглув
  • над, нат – надвика, надвисне, наталка, натажи
  • против – противвредност, противкандидат

НаводиУреди