Прва опсада на Месолонги

Првата опсада на Месолонги претставувала обид од страна на османлиските сили да го заземат градот Месолонгина Пелопонез. Битката се водела од месец октомври до 25 декември 1822 година, и претставува дел од Грчката војна за независност.

Опсада на Мисолонги
Дел од Грчката војна за независност
Датум октомври - 25 декември 1822
Место Месолонги, Грција
Исход Победа на грците
Завојувани страни
Грчки револуционери Османлиско Царство
Команданти и водачи
Александрос Маврокордатос
Марко Бочвар
Атанасиос Разикотсикас
Омер Бриени
Решид Мехмед Паша
Јусуф Паша
Сила
2,000 10,000-12,000

Омер Вриони првично се обидел градот да го зазеде преку преговори, чија идеја не била прифатена од страна на Решид Мехмед Паша и Јусуф Паша. Грците настојувале преговорите да продолжат бидејќи во најголема мера тоа им одговарало. На 8 ноември по морски пат пристигнале околу 1.500 грчки војници. Откако Турците ја увиле својата грешка, битката се разгорила. По еден месец бомбардирање, главниот османлиски напад се случил на 24 декември пред Божик. Сепак, нападот бил неуспешен, по кое Османлиите на 31 декември се повлекле.

Опсадата била прва од вкупно трите над градот.