Поговор, понекогаш и епилог — пишан текст на крајот од книжевно дело, кое најчесто се користи да се стави крај или завршеток на приказната.[1] Спротивно на поговорот е предговорот, кој е пишан текст на почетокот на приказната (пред да започне приказната), чија цел е да се отпочне самата приказна или да го заземе вниманието на читателот.[2]

Книжевност
Основни облици

Роман · Поема · Драма
Расказ · Новела

Родови

Епика · Лирика · Драма
Романса · Сатира
Трагедија · Комедија
Трагикомедија

Извори

Изведба (претстава· Книга

Форми

Проза · Стих

Историја и списоци

Општ преглед на книжевноста
Индекс на поими
Историја · Современа историја
Книги · Писатели
Книжевни награди · Награди за поезија

Дискусија

Критика · Теорија · Списанија

КнижевностУреди

Поговорот е последната глава на делото, на крај од приказната, кој служи да се откријат судбините на ликовите. Некои поговори може да содржат сцени кои се делумно поврзани со предметот на приказната. Тие може да се користат да дадат навестувања за можен продолжеток, или да заокружат недоволно јасен крај. Тие се појавуваат во значаен период во времето откако завршило главното дејство. Во некои случаи, поговорот се користи да му овозможи на главниот лик „слободно да зборува“. Поговорот може да продолжи во истиот расказен стил и перспектива како самата приказна, иако формата на поговорот може понекогаш драстично да биде различна од целокупната приказна.

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

  1. „Literary Devices: Definition and Examples of Literary Terms: Epilogue“. Literary Devices Website. Literary Devices. 2014. Посетено на 19 July 2014.
  2. „Literary Devices: Definition and Examples of Literary Terms: Prologue“. Literary Devices Website. Literary Devices. 2014. Посетено на 19 July 2014.