Петерско Езеро

езеро во Леринско, Егејска Македонија

Петерско Езеро (грчки: Λίμνη Πετρών, Лимни Петрон) — езеро во Егејска Македонија, Република Грција, дел од групата на Егејските Езера.

Петерско Езеро
Петерско езеро

Λίμνη Πετρών
Податоци
Надм. висина: 572 м
Површина: 12,294 км2
Максимална должина: 5250 м
Максимална ширина: 4238 м
Максимална длабочина: 3 - 4 м

Езерото се наоѓа на териториите на Леринско, Општина Суровичево, во северниот дел на котлината Острово меѓу два крака на планината Ниџе. Надморската висина му изнесува 572 метри, а површината околу 12 км2. Поврзано е со соседното Рудничко Езеро, од кадешто добива вода. Неговите води пак се влеваат во Островското Езеро. На западниот брег се наоѓа селото Петерско (Πέτρες), а во југозападниот Суровичево (Αμυνταίο).

Заедно со Островското Езеро сочинуваат екосистем, во кој живеат повеќе од 130 видови птици, цицачи, риби. Овој простор е живеалиште на ретки и загрозени видови птици, од кои само во Петерското Езеро повеќе од 90 видови, како голем корморан(Phalacrocorax carbo) и мал корморан(Phalacrocorax pygmaeus). Гнездат и ноќна чапја (Nycticorax nycticorax), жолта чапја (гривеста) (Ardeola ralloides) и мала бела чапја (сребреникава) (Egretta garzetta)[1]

Надворешни врскиУреди