Перник (област)

(Пренасочено од Перничка област)
Перничка Област
Област Перник
Карта на Бугарија, Перничка Област е означена
мапа
Админ. центар:Перник
Површина:2 392 км2
Население:149 832
Број на општини:9
Регистарска ознака:
Областен управител:Иван Димитров
информација

Перничка Област е една од 28-те области на Бугарија. Наоѓа се во западниот дел на земјата во географскиот центар на Балканот. Опфаќа површина од 2 390 км2 и има население од 149 832 луѓе.

Список на населените места во Перничка Област Уреди

Градовите се со удебелен фонт.

Општина Брезник Уреди

Арзан, Бабица, Баните, Бегуновци, Билинци, Брезник, Брезнишки Извор, Брусник, Велковци, Видрица, Гигинци, Гоз, Горна Секирна, Горни Романци, Режанци, Г'рло, Долна Секирна, Долни Романци, Душинци, Завала, Кошарево, Красава, Кривонос, Конска, Муртинци, Непразненци, Ноевци, Оз'рновци, Ребр, Р'жавец, Садовик, Слаковци, Сопица, Стањовци, Јарославци

Општина Земен Уреди

Беренде, Блатешница, Врања Стена, Габровдол, Горна Врабча, Горна Глоговица, Дивља, Долна Врабча, Еловдол, Жабљано, Земен, Калотинци, Мурено, Одраница, Падине, Пештера , Рајанци, Смиров Дол, Чепино

Општина Ковачевци Уреди

Ег'лница, Калиште, Ковачевци, Косача, Лобош, Ракиловци, Светља, Сириштник, Слатино

Општина Перник Уреди

Богдановдол, Боснек, Вискјар, Витановци, Големо Бучино, Дивотино, Драгичево, Зидарци, Кладница, Кралев Дол, Лесковец, Љулин, Мештица, Перник, Планиница, Радуј, Расник, Рударци, Селиштен Дол, Студена, Батановци, Чујпетлово, Черна Гора, Јарџиловци

Општина Радомир Уреди

Бајкалско, Беланица, Бобораци, Борнарево, Владимир, Горна Дикања, Г'л'бник, Дебели Лаг, Долна Дикања, Долни Раковец, Драгомирово, Дрен, Друган, Жедна, Житуша, Извор, Касилаг, Кондофреј, Копаница, Кленовик, Кошарите, Негованци, Николаево, Поцрненци, Прибој, Радибош, Радомир, Старо Село, Стефаново, Угљарци, Червена Могила, Чуковец

Општина Трн Уреди

Банкja, Бераинци, Богојна, Бохова, Бусинци, Бутроинци, Велиново, Видрар, Врабча, Вукан, Главановци, Глоговица, Горна Мелна, Горочевци, Џинчовци, Доќовци, Долна Мелна, Д'лга Лука, Ездимирци, Еловица, Ерул, Забел, Зелениград, Кожинци, Костуринци, К'шле, Лева Река, Лешниковци, Ломница, Љалинци, Милкјовци, Милославци, Мракетинци, Мрамор, Насалевци, Неделково, Парамун, Пенќовци, Проданча, Радово, Рани Луг, Рејановци, Слишовци, Стајчовци, Стрезимировци, Студен Извор, Трн, Туроковци, Филиповци, Цегриловци, Шипковица, Јарловци

Надворешни врски Уреди