ПОУ „Мите Богоевски“ - Златари

поранешно основно училиште во Златари, Општина Ресен