Адреса

појаснителна страница на Викимедија

Адреса (од фр. adresse = „упатување“) може да значи:

 • Поштенска адреса - назнака и апстрактен поим за местоположба на површината на Земјата
 • Во информатиката и телекомуникациите:
  • IP-адреса и др. мрежни адреси
  • Е-поштенска адреса - назнака на примачот на е-пошта преку интернет
  • Мемориска адреса - единствена назнака (идентификатор) на место во меморијата кајшто сметачот запишува или чита.
  • Повоопштено, бинарна адреса на извесен складишен уред или сметачки систем.
  • Дел од извесен сигнал што ја означува целната одредница (дестинација) на еден повик