Опсада на Ерусалим (70)

Опсадата на Ерусалим претставува воен конфликт помеѓу Римското Царство и Јудеја од 70 година во обид за преземање на Ерусалим.

Опсада на Ерусалим
Дел од Опсада на Ерусалим
Датум февруари - 3 август 70
Место Ерусалим
Исход Римјаните го зазеле Ерусалим, а Ерусалимскиот храм го разрушиле
Завојувани страни
Римско Царство Евреи од Јудеја
Команданти и водачи
Тит
Сила
70,000 60,000
Жртви и загуби
40,000
Според Јосиф, 1,1 милиони Евреи загинале во Ерусалим, за време на опсадата главно како резултат на насилството и глад. Многу од жртвите биле Евреите од целиот свет, како што се од Вавилон и Египет кои патувале во Ерусалим за да го прослават Пасха секоја година, но наместо тоа ли заробени во хаотичнита опсада.

Тит го опседнал Ерусалим со помош на трите легии кои застанале западно од градот, и една на истокот. Тит потполно го спречил снабдувањето на градот, како и влез во градот. По повеќе обиди за преговори, сепак тие завршиле без успех. Во средината на мај, 70 година Тит успеал да уништи еден заштитен ѕид и сосема да се приближи кон храмот.

Битката продолжила со улични борби, за да на крај римјаните се повлечат. Главното седиште на јудејците била тврдината Антонија, која римјаните никако не успевале да се преближат кон неа. Сепак, во еден неочекуван ноќен напад, тие успеале да се пробилат до тврдината. Ерусалимскиот храм бил разрушен во август истата година по еврејскиот обид за враќање на градот. Ерусалим конечно паднал на 7 септември.