Оноре Габриел Мирабо

Оноре Габриел Мирабо (9 март 1749 - 2 април 1791), француски политичар и државник. Како најдобар говорник во времето на Француската буржоаска револуција придонесе за победата на Уставотворното собрание над кралот.

Портрет на Мирабо од Јозеф Бозе (1789)