Носии од Костурско

Народните носии од Костурско се надоврзуват на носиите од Леринска Река, но значително редуцирани и изменети.

Жени од Костур во народни носии, почеток на XX век

Женска носијаУреди

Жените носеле кошула со разнобоен вез, шајак од темна клашна, црн власеник со рески од внатрешната страна, скутина-прегач и ризи-марами за на глава. Во невестинското покривање на главата се задржале традиционалните белези и тоа има многу сличности со она во Леринска Река.

Надворешни врскиУреди