Моклиште

област која е постојано или сезонски покриена со вода
За кавадаречкото историско село, видете Моклиште (село)

Моклиште – месност каде што е мокро, влажно.[1] Тоа е подрачје со екосистем на премин меѓу суво и мокро. Овој поим опфаќа различни видови животни околини, како што се мочуриштата, речните ракавци („мртвици“), мочуришните шуми, мочуришните ливади и слични, поплавени подрачја во поголемиот дел од годината. Флората и фауната се приспособени на целогодишниот вишок на вода.

Мочуришна ливада во јужна Англија.

Моклиштата имаат многу големо еколошко значење бидејќи на водните и мочуришните птици им служи како живеалиште, одмориште или зимувалиште. Моклиштата покриваат околу 6% од Земјината површина, но примарната продукција на нето биомаса учествуваат со околу 24%, што значи дека се високопродуктивни екосистеми. Покрај тоа, тие се многу ефикасен филтер на подземните води, а исто така обезбедуваат многу добра заштита од поплави. Со Рамсарската конвенција моклиштата се ставени под заштита.

Значајни моклишта се на пример Пантанал, Еверглејдс и плитките морски брегови. Во Македонија најзначајно моклиште е Студенчишкото Блато.

Наводи уреди

Литература уреди

  • Claus-Peter Hutter (Hrsg.); Alois Kapfer & Peter Poschlod: Sümpfe und Moore - Biotope erkennen, bestimmen, schützen (Močvare i tresetišta - prepoznati, odrediti i štititi biotope). Weitbrecht Verlag, Stuttgart, Wien, Bern 1997. ISBN 3-522-72060-1

Надворешни врски уреди