Манговица — ниска (874 м) и издолжена (23 км) планина помеѓу Овче Поле на запад и Пробиштипско-злетовскиот басен на исток. Оваа планина е составена главно од многу стари карпи, а само на неколку места во северниот дел има помлади вулкански карпи, кои очигледно се во врска со некогашните околни вулкани. Планината има релативно едноставен и едноличен релјеф, освен на неколку места на западната страна, во сливот на реката Мавровица, каде има појави на карпести или таканаречени денудациски форми. Во областа, денудациските фор­ми најмногу се застапени око­лу месноста (ридот) Гложје (655 м), потоа кај врвовите Ман­говица (741 м), Голем Осој (734 м) и други. Некаде овие форми се јавуваат во поголеми групации, а често и како издво­ени-поединечни форми. Планината освен што е позната со своите специфични камени форми,[1] интерсно е и самото корито на планината со повеќе мали водопади и природни базени под нив, од кои еден е длабок околу 2 метри. Всушност целиот овој простор кој е ретко посетуван, делува примамливо за авантуристите кои можат да уживаат во глетките кон некогашните вулкани, длабоката речиси кањонеста долина на Мавровица или како уште се нарекува Орелска Река и на одредени места уникатниот растителен и животински свет.

Манговица
планина
Регион Македонија Македонија
Највисока точка Асаница
 - височина 874 м

НаводиУреди

  1. Милевски, Ивица. „Интересни карпести форми на планината Манговица“. иГеографија. Посетено на 23 јануари 2012.